Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do

Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
10/04/2017 ZML 79 Zmluva o nájme č. 79
Zmluva o nájme č. 79
23.24 EUR Jozef Kvaka, Letná 70, 04420 Malá Ida
03/04/2017 OBJ 03/2017 Kniha objednávok 03/2017
Kniha objednávok 03/2017
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
03/04/2017 FAD 03/2017 Kniha dodávateľských faktúr od 01.03.2017-31.03.2017
Kniha dodávateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
23/03/2017 ZML 16/2017 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do...
0 EUR Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
23/03/2017 ZML 17/2017 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do...
0 EUR Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
23/03/2017 ZML 18/2017 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do...
0 EUR Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
23/03/2017 ZML 19/2017 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do...
0 EUR Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
23/03/2017 ZML 20/2017 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do...
0 EUR Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
21/03/2017 ZML 15/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Malá Ida č. 1/2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce...
5000 EUR Telovýchovná jednota Družstevník , K ihrisku 19, 04420 Malá Ida
16/03/2017 ZML 78 Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta
23.24 EUR Polák Anton, Malá Ida, 04420 Malá Ida
02/03/2017 FAO 02/2017 Kniha odberateľských faktúr od 01.02.2017-28.02.2017
Kniha odberateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
02/03/2017 FAD 02/2017 Kniha dodávateľských faktúr od 01.02.2017-28.02.2017
Kniha dodávateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
02/03/2017 OBJ 02/2017 Kniha objednávok
Kniha objednávok
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
27/02/2017 ZML 14/2017 Zmluva o poskytovaní služieb č. 00324426-01
Zmluva o poskytovaní služieb č. 00324426-01
25 EUR 2-morrow, s. r. o. , Kravany 113, 059 18 Kravany
23/02/2017 ZML 13/2017 Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
1 EUR Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice
17/02/2017 DOD 12/2017 Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 11-410222
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 11-410222
48.51 EUR Union poisťovňa, a. s. , Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava
13/02/2017 ZML č. 77 Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta
23.24 EUR Branislav Janitor, Malá Ida, 04420 Malá Ida
07/02/2017 ZML 11/2017 Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
182.91 EUR Ametys s.r.o. Košice, Krompašská 9, 04011 Košice
06/02/2017 FAO 1/2017 Kniha odberateľských faktúr od 01.01.2017-31.01.2017
Kniha odberateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
06/02/2017 FAD 0/2017 Kniha dodávateľských faktúr od 01.01.2017-31.01.2017
Kniha dodávateľských faktúr od...
EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
31/01/2017 OBJ 1/2017 Objednávky
Objednávky 0/2017
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
30/01/2017 ZML 8/2017 Dohoda č. 10/2017/§54-ŠnZ
Dohoda č. 10/2017/§54-ŠnZ
5562.54 EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 04211 Košice
26/01/2017 ZML 7/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v roku 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na...
41.33 EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
18/01/2017 ZML 6/2017 Zmluva č. 12/I/2017 o poskytovaní služieb
Zmluva č. 12/I/2017 o poskytovaní služieb
2000 EUR Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., Hraničná 2, 04017 Košice
17/01/2017 ZML 5/2017 Zmluva č. ÚVTOS-03-24/34-2016 o poskytovaní služieb
Zmluva č. ÚVTOS-03-24/34-2016 o poskytovaní...
0.95 EUR Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 04015 Košice-Šaca
16/01/2017 ZML 3/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na...
41.33 EUR Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Tri hôrky 7, 04011 Košice
13/01/2017 ZML 4/2017 Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva o poskytnutí FP na záujmové...
41.33 EUR Filia n.o., Trieda SNP 3, 04011 Košice
11/01/2017 ZML 2/2017 Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov...
41.33 EUR Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 040001 Košice
10/01/2017 ZML 1/2017 Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
240 EUR Obec Nižný Klátov, Hlavná 1, 04415 Nižný Klátov
09/01/2017 OBJ 12/2016 Kniha objednávok
Kniha objednávok
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
09/01/2017 FAO 12/2016 Kniha odberateľských faktúr od 01.12.2016-31.12.2016
Kniha odberateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
09/01/2017 FAD 12/2016 Kniha dodávateľských faktúr od 01.12.2016-31.12.2016
Kniha dodávateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 0440 Maláí Ida
03/01/2017 ZML 45/2016 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 2402/2015
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého...
0 EUR Maroš Lesičko MMPR s.r.o., Jaltská 5, 04022 Košice