Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do


(Zobrazujú sa len dokumenty za posledných 12 mesiacov. Staršie nájdete v archíve.)
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
16/11/2016 ZML 36/2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného...
EUR Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. , Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
14/11/2016 ZML 35/2016 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác číslo 3/2016
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác...
37689.75 EUR Pirosta s.r.o., Svetlá 258/1, 04420 Malá Ida
02/11/2016 OBJ 102016 Kniha objednávok 10/2016
Kniha objednávok 10/2016
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
02/11/2016 FAO 102016 Kniha odberateľských faktúr od 01.10.2016-31.10.2016
Kniha odberateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
02/11/2016 FAD 102016 Kniha dodávateľských faktúr od 01.10.2016-31.10.2016
Kniha dodávateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
28/10/2016 ZML 31/2016 Dohoda č. 16/41/010/32
Dohoda č. 16/41/010/32
0 EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné nám. 9, 04001 Košice
26/10/2016 ZML 10/2016 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác...
69602.37 EUR Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice
25/10/2016 ZML 30/2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na...
20.67 EUR Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, 04001 Košice
18/10/2016 ZML 29/2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na...
20.67 EUR Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Tri hôrky 17, 04011 Košice
17/10/2016 ZML 10/2016 Zmluvy o nájme hrobových miest
Zmluvy o nájme hrobových miest
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
11/10/2016 DOD 10/2016 Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo...
0 EUR Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
10/10/2016 ZML 10/2016 Nájomná zmluva č. 142/08/2016/MO
Nájomná zmluva s KSK
1.00 EUR Košický samosprávny kraj - Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 04001 Košice
10/10/2016 ZML 10/2016 Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva o poskytnutí FP na záujmové...
20.67 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
04/10/2016 OBJ 09/2016 Kniha objednávok 09/2016
Kniha objednávok 09/2016
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
04/10/2016 FAO 09/2016 Kniha odberateľských faktúr od 01.09.2016-30.09.2016
Kniha odberateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
04/10/2016 FAD 09/2016 Kniha dodávateľských faktúr od 01.09.2016-30.09.2016
Kniha dodávateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
03/10/2016 ZML 2016/1023 Dohoda číslo 200/§52a/2016/ŠR
Dohoda číslo 200/§52a/2016/ŠR
0 EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné nám. 9, 04001 Košice
03/10/2016 ZML 26/2016 Nájomná zmluva č. 142/08/2016/MO
Nájomná zmluva č. 142/08/2016/MO
1 EUR Správa ciest Košicekého samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 04001 Košice
08/08/2016 ZML 822 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 1968-4101-15 zo dňa 22.12.2015
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 1968-4101-15...
0 EUR ZTS VVÚ Košice a.s., Južná trieda 95, 04124 Košice
27/07/2016 ZML 25/2016 Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
500 EUR Miestna akčná skupina RUDOHORIE o.z., 116, 04421 Šemša
27/07/2016 ZML 07/2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb -...
0 EUR Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
04/07/2016 OBJ 06/2016 Kniha objednávok 06/2016
Kniha objednávok 06/2016
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
04/07/2016 FAO 06/2016 Kniha odberateľských faktúr od 01.06.2016-30.06.2016
Kniha odberateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
04/07/2016 FAD 062016 Kniha dodávateľských faktúr od 01.06.2016-30.06.2016
Kniha dodávateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
01/07/2016 DOD 1968-4101-15 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo
255338.45 EUR ZTS VVÚ Košice, Južná trieda 95, 04001 Košice
01/07/2016 DOD 1993-4101-15 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služby
4410 EUR ZTS VVÚ Košice, Južná trieda 95, 04001 Košice
01/07/2016 ZML 07/2017 Zmluva o zrušení predkupného práva
Zmluva o zrušení predkupného práva
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
29/06/2016 ZML 2016/668 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
24/06/2016 ZML 23/2016 Zmluva o organizovaní kultúrno-spoločenského podujatia
Zmluva o organizovaní kultúrno-spoločenského...
3750 EUR Rollo Production s.r.o., Ku kachličkárni 150/29, 04423 Jasov
23/06/2016 ZML 21/2016 Zámenná zmluva na materiál - tovar
Zámenná zmluva na materiál - tovar
0 EUR AMETYS s.r.o., Krompašská 9, 04011 Košice
21/06/2016 ZML 21/2016 Zmluva o reklame
Zmluva o reklame
400 EUR RIGHT POWER INVESTMENT s.r.o., Framborská 252, 01001 Žilina
09/06/2016 FAO 05/2016 Kniha odberateľských faktúr od 01.05.2016-31.05.2016
Kniha odberateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
09/06/2016 OBJ 05/2016 Kniha objednávok 05/2016
Kniha objednávok 05/2016
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
09/06/2016 FAD 05/2016 Kniha dodávateľských faktúr od 01.05.2016-31.05.2016
Kniha dodávateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
02/06/2016 ZML 20/ Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Zmluva o zabezpečení systému združeného...
EUR NATUR-PACK a.s., Ružová dolina 6, 82108 Bratislava
31/05/2016 ZML 19/2016 Nájomná zmluva
Nájomná zmluva
3800 EUR ZTS VVÚ Košice a.s., Južná trieda 95, 04001 Košice
31/05/2016 ZML 18/2016 Zmluva o prenájme
Zmluva o prenájme
4200 EUR ZTS VVÚ Košice a.s., Južná trieda 95, 04001 Košice
27/05/2016 ZML 07/2016 Zmluva o umiestnení a prevádzke elektronického komunikačného zariadenia
Zmluva o umiestnení a prevádzke elektronického...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
16/05/2016 ZML 05/2016/1 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
16/05/2016 ZML 06/2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
13/05/2016 ZML 17/2016 Rámcová zmluva na poskytnutie služby - výkup hrobov na ukladanie ľudských pozostatkov v obci Malá Ida
Rámcová zmluva na poskytnutie služby - výkup...
0 EUR APOLLO PLUS s.r.o., Letná 1, 04414 Čaňa
11/05/2016 OBJ 03/2016 Kniha objednávok
Kniha objednávok
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
10/05/2016 ZML 04/2016 Zmluva o plnom servise a údržbe číslo 2016/015
Zmluva o plnom servise a údržbe číslo 2016/015
0 EUR Next Team s.r.o., Budovateľská 48, 08001 Prešiv
06/05/2016 ZML 15/2016 Kúpnopredajná zmluva
Kúpnopredajná zmluva
500 EUR Mg. Berežná Mária, Pri hati 243/1, 04420 Malá Ida
03/05/2016 ZML 2016/492 Zmluva o výpožičke č. 0532/2020/2016 podperných bodov NN vedenia
Zmluva o výpožičke č. 0532/2020/2016...
0 EUR Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
02/05/2016 ZML 14/2016 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác číslo 1/2016
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác...
69972 EUR Tibor Seman - SETI, Letná 49, 04420 Malá Ida
02/05/2016 OBJ 04/2016 Kniha objednávok
Kniha objednávok
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
02/05/2016 FAO 04/2016 Kniha odberateľských faktúr od 01.04.2016-30.04.2016
Kniha odberateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
02/05/2016 FAD 04/2016 Kniha dodávateľských faktúr od 01.04.2016-30.04.2016
Kniha dodávateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
26/04/2016 ZML 13/2016 Kúpnopredajná zmluva
Kúpnopredajná zmluva
617.78 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
25/04/2016 ZML 01/2016 Zmluva o pripojení
Zmluva o pripojení
0 EUR Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
14/04/2016 ZML 12/2016 Dodatok č. 6 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
Dodatok č. 6 k Zmluve o zriadení Spoločného...
2328 EUR Obec Jasov, Námestie sv. Floriána 1, 04423 Jasov
13/04/2016 ZML 11/2016 Zmluva o poskytnutí poradenských služieb a odborných konzultácií v oblasti verejného obstarávania
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb a...
EUR MARBU s.r.o., Bratislavská 1617/27, 04001 Košice
05/04/2016 ZML 03/2016 Kúpnopredajná zmluva
Kúpnopredajná zmluva
4512.48 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
30/03/2016 FAD 03/2016 Kniha dodávateľských faktúr od 01.02.2016-31.03.2016
Kniha dodávateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Malá Ida, 04420 Malá Ida
24/03/2016 ZML 8/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Malá Ida č. 1/2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce...
3000 EUR Telovýchovná jednota Družstevník , K ihrisku 19, 04420 Malá Ida
23/03/2016 DOD 7/2016 Dodatok č. 1/2016 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov
Dodatok č. 1/2016 k zmluve o poskytovaní...
10 EUR FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce
25/02/2016 ZML 2016/281 Dodatok č. 1 k dohode č. 38/50j-NS/2015/ŠR
Dodatok č. 1 k dohode č. 38/50j-NS/2015/ŠR
0 EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné nám. 9, 04001 Košice
16/02/2016 ZML 02/2016 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových...
0 EUR Milk Agro s.r.o, Čapajevova 36, 08046 Prešov
05/02/2016 ZML 5/2016 Zmluva o vzájomnej spolupráci
Zmluva o vzájomnej spolupráci
150 EUR Peter Soták, Mládežnícka 494/8, 04015 Košice-
03/02/2016 ZML 4/2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na...
EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
31/01/2016 FAD 01/2016 Kniha dodávateľských faktúr od 01.01.2016-31.01.2016
Kniha dodávateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
31/01/2016 FAO 01/2016 Kniha odberateľských faktúr od 01.01.2016-31.01.2016
Kniha odberateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
31/01/2016 OBJ 01/2016 Kniha objednávok 01/2016
Kniha objednávok 01/2016
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
27/01/2016 ZML 27012015 Kúpnopredajná zmluva
Kúpnopredajná zmluva
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
14/01/2016 ZML 3/2016 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE 951/2015
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE 951/2015
14.359 EUR Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 81272 Bratislava
11/01/2016 ZML 2/2016 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného...
227335.13 EUR Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 82715 Bratislava
07/01/2016 DOD 2016/13 Zmluva č. ÚVTOS-03-08/34-2016 o poskytovaní služieb
Zmluva č. ÚVTOS-03-08/34-2016 o poskytovaní...
0 EUR Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Budovateľská 1, 04015 Košice-Šaca
31/12/2015 OBJ 12/2015 Kniha objednávok
Kniha objednávok
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
31/12/2015 ZML 50/2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na...
41.33 EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
31/12/2015 ZML 50/2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na...
41.33 EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
31/12/2015 ZML 50/2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na...
41.33 EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04001 Košice
30/12/2015 DOD 12/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových...
76 EUR Michaľanský Milan, Hemerkova 1309/19, 04023 Košice
22/12/2015 ZML 46/2015 Zmluva o dielo na predmet zákazky \"Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Malá Ida
Zmluva o dielo na predmet zákazky...
277544.47 EUR ZTS VVÚ Košice a.s., Južná trieda 95, 04001 Košice
22/12/2015 ZML 45/2015 Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb
4485 EUR ZTS VVÚ Košice a.s., Južná trieda 95, 04001 Košice
22/12/2015 DOD 44/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na predmet zákazky Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Malá Ida
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na predmet...
0 EUR ZTS VVÚ Košice a.s., Južná trieda 95, 04001 Košice
22/12/2015 ZML 47/2015 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na predmet zákazky Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Malá Ida
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na predmet...
0 EUR ZTS VVÚ Košice a.s., Južná trieda 95, 04001 Košice
15/12/2015 ZML 12/2015 Zmluva o grantovom účte
Zmluva o grantovom účte
0 EUR Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
15/12/2015 ZML 51/2015 Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
2500 EUR Procurement Solutions s.r.o., Mäsiarska 492/60, 04001 Košice
14/12/2015 ZML 43/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
finančná dotácia
55000 EUR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 81330 Bratislava
09/12/2015 ZML 150 Zmluva
Zmluva na umiestnenie reklamnej tabule
EUR Best Properties s.r.o., Kováčska 40, 04001 Košice
04/12/2015 FAO 12/2015 Kniha odberateľských faktúr od 01.12.2015-31.12.2015
Kniha odberateľských faktúr od...
EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida
04/12/2015 FAD 12/2015 Kniha dodávateľských faktúr od 01.12.2015-31.12.2015
Kniha dodávateľských faktúr od...
0 EUR Obec Malá Ida, Hlavná 11, 04420 Malá Ida